Vilka är värdena för AV, PV och TOTOX i BalanceOil?

Genomsnittliga resultat från tillgänglig produktionsbatch av BalanceOil+(BalanceOil+ = Blandning av fiskolja och olivolja)
1 GOED Voluntary Monograph
2 PhEur Fish Oil, Type II
3 International Olive Council Cold Pressed/Virgin Vegetable Oil

I PDF Fish oil standards (ENG) bekräftar vi att vi ligger under 26 i TOTOX, vi bekräftar också att AV och PV ligger under fastställd gräns.

GOED PV, AV-gränserna (och därmed även TOTOX) gäller för fiskolja.
Det finns andra regler och gränsvärden för olivolja.

  1. Vår fiskolja (enbart fiskolja) ligger långt under alla gränsvärden. Lysi har höga standarder och är välkända för det.
  2. Vår olivolja ligger väl inom de olivoljespecifika bestämmelserna och gränsvärdena och andra kvalitetsmarkörer.
  3. Kombinationen (fiskolja+olivolja+störande smakmolekyler) har en tredje speciell uppsättning regler och förordningar. Balansolja är väl inom/under dessa gränser också. Dessa gränsvärden kallas inte TOTOX, de har andra namn och standarder.
Zinzino Customer Service
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.