Totox värde på Balance Oil

Zinzino Customer Service Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Allmän information om Totox:

  Det finns huvudsakligen två oxidationsvärden (härskighet) som används på fetter och oljor, det finns PV (peroxidvärde) och AV (anisidinvärde). PV mäter de så kallade primära oxidationsprodukterna som förekommer tidigt i en oxidationsprocess, medan AV mäter de sekundära oxidationsprodukterna som förekommer lite senare i en oxidationsprocess. Totox (totala oxidationsprodukter) är ett internationellt målvärde som beskriver det totala oxidationsvärdet, dvs både PV och AV. Formeln för Totox är PV x 2 + AV.
  För närvarande ställs inga krav för omega-3-produkter som säljs i form av oxidation, men det finns så kallade farmakopékrav i samband med raffinering av fiskolja och maximalt tillåtet innehåll av oxidationsprodukter efter att raffineringsprocessen är avslutad. European Pharmacopoeia har satt detta värde till Totox till 30, medan GOED har satt en övre gräns på 26. Detta gäller fiskoljor. Vår fiskolja har PV- och AV-värden under gränsvärdena, vilket innebär att Totox-värdet också ligger långt under 26 och 30.

  Balansprodukterna från Zinzino innehåller inte bara fiskolja utan är en kombinationsprodukt mellan fiskolja och extra jungfruolja, och då kan TOTOX-värden som beräknas för fiskolja inte användas som ett mått på oxidation. Olivoljan är extra jungfru, vilket innebär att den är kallpressad och därför inte har genomgått en raffineringsprocess. Detta görs för att behålla de positiva ingredienserna i olivoljan, som annars skulle ha försvunnit under en sådan raffineringsprocess. Ett direkt Totox-värde kan därför inte tillämpas på vår olja, men värdena ligger långt under de angivna gränsvärdena.

  GOED fiskoljestandarden säger att PV bör vara under 8 och AV under 20 och Totox under 26.

  Förra gången vi gjorde en mätning var PV 1 och AV omkring 10. Det vill säga: Vår Totox är då vid 12.

  Det finns vissa företag som säljer O3 där ute och vill använda lägre Totox som ett argument för att marknadsföra sin produkt vs Zinzino:
  Ex: De hävdar att deras produkt har lägre Totox och därför är bättre än Zinzinos Balance Oil. Faktum är dock att lägre Totox (till exempel 5 eller 7 vs 12) som ligger inom rekommendationen inte säger något om en produkts hälsoeffekt. Man kan därför inte hävda att detta är så mycket bättre - varken konkret eller fysiologiskt. Så ett lägre Totox-värde på 5-7 ger inte direkt bättre hälsoeffekt. Det finns ingen dokumentation om detta och inga studier på det. Naturligtvis, om något skulle komma fram som sa något annat, skulle vi naturligtvis ha gjort något åt det.

  Högt Totox-värde är en beskrivning av en härsken olja, vilket kan leda till dålig smak och eventuellt rapning efter användning, och den förekommer vanligtvis bara långt över de farmakopékrav som ställts. En del av Linda Sagas doktorsexamen handlade om oxidation i växtoljor och fiskoljor och hon anser att detta bara är viktigt när man överskrider rekommendationen för GOEDs standard. Hon har inte heller hittat någonting i professionell litteratur som tyder på att detta borde vara viktig.

  Vi är mycket nöjda med en fiskolja som idag har en Totox på 12, men kommer säkert att fortsätta att minska den ytterligare i framtiden. Naturligtvis är det möjligt för oss att köpa olja från andra leverantörer än Lysi, men för tillfället är vi väldigt nöjda. Våra nära 300 000 tester, resultaten som testerna visar, upptagningshastigheten för vår olja, utöver de tusentals vittnesmål som vi har hört, är tillräckligt för att vi är mycket säkra på vad vi gör.
  Zinzino Customer Service

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.