Till senaste kommentaren

Hur avkalkar jag min Xpress´OH maskin?

Zinzino Customer Service Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • För  att avkalka er Xpress’oH maskin, gör enligt beskrivningen nedan:

  1. Fyll vattenbehållaren med 0,5 liter vatten.
  2. Häll hela flaskan avkalkningsmedel i vattnet.
  3. Sätt PÅ maskinen. Vänta tills maskinen är redo att brygga ( värmningsfasen är färdig – inga lampor blinkar ).
  4. Plocka bort droppbrickan och ställ en behållare under kafferöret.
  5. Sätt avkalkningsremsan av gummi i läge  6. Sänk handtaget (nr 2)
  7. Tryck på knappen Stor kaffe (nr 5) och vänta tills processen stannar automatiskt. 8. Upprepa detta förfarande tills vattentanken är tom.
  9. När vattenbehållaren är tom, stäng AV maskinen, plocka ut vattenbehållaren ur maskinen.
  10. Skölj vattenbehållaren ordentligt.
  11. Fyll vattenbehållaren helt med vatten.
  12. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen och sätt PÅ den. Vänta tills maskinen är redo för bryggning ( uppvärmning färdig – inga lampor blinkar ).
  13. Upprepa steg 7 tills vattnet blir rent och klart.

  Zinzino Customer Service
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.